Klub Średniaka 10.6.2022

jak zwykle od 19:00 w ogrodzie.
Na czepu Olbrachcicki Pierun 13.

Informacja o filmie na CSFD.cz
Kalendarz imprez Średniaków
na stronach PZKO
odsłonięć
(statystyka)